Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì? Những quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ (BHCN) chính thức có hiệu lực từ 15/4/2018, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ đều phải mua BHCN bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh nghiệp vụ BHCN.

Nội dung tóm tắt

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại bảo hiểm bồi thường cho khách hàng, doanh nghiệp khi có những tổn thất hoặc những thiệt hại do cháy nổ gây ra. Khi tham gia loại bảo hiểm này, người tham gia được bảo hiểm chi trả bảo vệ về người và tài sản, hỗ trợ chi trả xây dựng, sửa chữa lại. Ngoài ra khách hàng tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cũng có thể bảo vệ tài sản và người lân cận của mình, công ty bảo hiểm sẽ hỗ trợ chi phí trong trường hợp cháy nổ xảy ra làm cho khách hàng không thể sinh sống bên trong và không thể sử dụng tài sản.

Mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc từ ngày 23/12/2021

Theo đó, mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được quy định tại Mục I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 97/2021/NĐ-CP (thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP).

Mức phí này được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy.

Doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-chay-no-bat-buoc
Đối tượng tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Xem thêm: Bảo hiểm 1 chiều 2 chiều là gì

Mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm.

Trong đó, tỷ lệ phí bảo hiểm/năm có một số thay đổi, đơn cử như:

– Rạp chiếu phim (điểm 5.2): 0,1% (hiện hành là 0,15% (điểm 3.2));

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (khoản 14): 0,5% (hiện hành là 0,35% (khoản 12));

– Nhà máy nhiệt điện (điểm 17.1): 0,15% (hiện hành là 0,1% (điểm 15.1));

– Nhà máy thủy điện và một số nhà máy điện khác (điểm 17.2): 0,12% (hiện hành là,07%(điểm 15.2));

Đồng thời bổ sung một số cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ với tỷ lệ phí bảo hiểm/năm như sau:

– Công trình tàu điện ngầm (khoản 12): 0,1% và 0,12%;

– Đài kiểm soát không lưu (điểm 12.3): 0,08%;…         

Những quy định mới về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Ngày 08/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (BHCNBB). Nghị định này gồm 03 điều, trong đó đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 06 điều (khoản 1 Điều 2, điểm b khoản 1 Điều 7, khoản 3 Điều 10, khoản 1 Điều 15), bổ sung 02 khoản (điểm c khoản 1 Điều 7, khoản 4 Điều 12), bổ sung thêm 02 điều (Điều 7a, Điều 15b), bãi bỏ 01 phụ lục, thay thế 03 phụ lục của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ.

Quy-dinh-moi-nhat-ve-bao-hiem-chay-no-bat-buoc
Quy định mới nhất về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Xem thêm: Bảo hiểm xã hội là gì?

Nghị định số 97/2021/NĐ-CP đã quy định danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải mua BHCNBB (Phụ lục I) và quy định cụ thể tỷ lệ phí bảo hiểm đối với từng loại hình cơ sở như: Các loại hình cơ sở sản xuất công nghiệp (mục 16 của Phụ lục I) và các loại kho hàng hoá (mục 18 của Phụ lục I).

So với quy định của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, Nghị định số 97/2021/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phải thiết kế mẫu Giấy chứng nhận BHCNBB theo các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 1 và phải cấp Giấy chứng nhận BHCNBB cho bên mua bảo hiểm bằng bản giấy hoặc bằng bản điện tử; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ phải xác định hạng nguy hiểm cháy, nổ đối với cơ sở của mình quản lý và trách nhiệm của cơ quan Công an có thẩm quyền trong việc ghi hạng nguy hiểm cháy, nổ trong biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC hoặc biên bản kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ.

Để phù hợp với quy định về chế độ báo cáo, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 97/2021/NĐ-CP đã quy định về thời gian chốt số liệu, gửi bảo cáo của DNBH đến cơ quan quản lý, giám sát, trong đó có Bộ Công an; đồng thời tại khoản 5 Điều 1 cũng đã quy định về nội dung sửa đổi việc sử dụng nguồn thu từ BHCNBB cho hoạt động PCCC như: Tăng tỷ lệ chi cho việc hỗ trợ trang bị phương tiện, thiết bị PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; giảm tỷ lệ chi cho việc hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC, BHCNBB, hoạt động điều tra nguyên nhân vụ cháy, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra an toàn về PCCC và khen thưởng.

Rate this post
Back To Top