Bảo hiểm hưu trí là gì? Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí

Không chỉ mang đến quyền lợi hưu trí định kỳ, khi tham gia bảo hiểm hưu trí khách hàng còn nhận được rất nhiều quyền lợi hấp dẫn khác. Vậy bảo hiểm hưu trí là gì? Lợi ích khi mua bảo hiểm hưu trí là gi? Cùng chúng tôi đi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Nội dung tóm tắt

Bảo hiểm hưu trí là gì

Bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động.

Nội dung giải đáp về Bảo hiểm hưu trí là gì trên đây căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 115/2013/TT-BTC  về hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện của Bộ Tài chính, Bảo hiểm hưu trí.

Bảo hiểm hưu trí bao gồm bảo hiểm hưu trí cho từng cá nhân và bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động. Trường hợp bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động, bên mua bảo hiểm là chủ sử dụng lao động, người lao động sẽ được nhận toàn bộ quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa các bên và được ghi nhận tại hợp đồng bảo hiểm.

Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam, trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu (Khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2015/TT-BTC).

Bao-hiem-huu-tri-la-gi
Bảo hiểm hưu trí là gì

Xem thêm: Mã số bảo hiểm xã hội là gì?

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro.

Mỗi người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân hay hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm có một tài khoản bảo hiểm hưu trí riêng theo quy định tại Thông tư 115/2013/TT-BTC.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện

Quyền lợi của bảo hiểm hưu trí tự nguyện được quy định tại Điều 5, Thông tư 115/2013/TT-BTC Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện, cụ thể như sau:

“Điều 5. Quyền lợi bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm hưu trí

Doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động thiết kế sản phẩm bảo hiểm hưu trí nhưng phải bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Đối với quyền lợi hưu trí định kỳ, doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm:

a) Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi người được bảo hiểm tử vong hoặc tối thiểu 15 (mười lăm) năm, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

b) Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về mức hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí;

Tham-gia-Bao-hiem-huu-tri-khach-hang-duoc-dam-bao-dieu-chinh-muc-huong-quyen-loi-huu-tri-dinh-ky
Tham gia Bảo hiểm hưu trí khách hàng được đảm bảo điều chỉnh mức hưởng quyền lợi hưu trí định kỳ

Xem thêm: Bảo hiểm liên kết chung là gì?

c) Tính lãi tích lũy từ phần quyền lợi hưu trí chưa chi trả cho bên mua bảo hiểm, nhưng không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro, doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp trong thời hạn đóng phí bảo hiểm và có thể tiếp tục cung cấp quyền lợi này trong thời gian nhận quyền lợi hưu trí, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm tối thiểu các quyền lợi sau:

a) Quyền lợi trợ cấp mai táng:

Khi nhận được yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, bất kể thuộc phạm vi bảo hiểm hay không, doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả ngay khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

b) Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

– Khi người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn quy định, doanh nghiệp bảo hiểm chi trả cho người thụ hưởng số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

– Bên mua bảo hiểm được lựa chọn số tiền bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và được điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm”.

Như vậy, khách hàng tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện sẽ nhận được quyền lợi hưu trí định kỳ, quyền lợi trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự

Lúc nhận được đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, dù có thuộc phạm vi bảo hiểm hay không, doanh nghiệp bảo hiểm cần chi trả ngay khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Nhìn chung, việc tham gia các chương trình bảo hiểm đã trở thành giải pháp tốt nhất cho các vấn đề về tài chính và sức khỏe của tất cả mọi người. Có thể nói, đây chính là một hình thức an toàn mà bạn có thể đầu tư dài hạn cho bản thân để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, hạn chế những rủi ro có thể gặp phải khi đã quá độ tuổi lao động.

Rate this post
Back To Top