Đặc điểm và quyền lợi của bảo hiểm liên kết chung là gì?

Hiện nay, bảo hiểm là một trong những sự lựa chọn của rất nhiều người. Vậy đặc điểm và quyền lợi của bảo hiểm liên kết chung là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Nội dung tóm tắt

Bảo hiểm liên kết chung là gì?

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Đặc điểm của bảo hiểm liên kết chung

Bao-hiem-lien-ket-chung-linh-hoat
Bảo hiểm liên kết chung linh hoạt

Xem ngay: bảo hiểm rơi vỡ để biết chi tiết về bảo hiểm này

Căn cứ Điều 2, Thông Tư 52/2016/TT – BTC thì sản phẩm bảo hiểm liên kết chung có những đặc điểm sau đây:

 1. Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.
 2. Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn tỷ suất đầu tư tối thiểu được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết tại hợp đồng bảo hiểm.
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các Khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Như vậy khi tham gia bảo hiểm liên kết chung, phí bảo hiểm của bạn sẽ được chia thành 2 phần:

 • Phần bảo hiểm: Là khoản tiền mà công ty bảo hiểm có nghĩa vụ bồi thường, thanh toán cho người thụ hưởng trong trường hợp bạn xảy ra rủi ro bất ngờ dẫn đến tử vong, thương tật vĩnh viễn.
 • Phần đầu tư: Là khoản tiền được sử dụng để đầu tư vào quỹ liên kết chung do công ty bảo hiểm sở hữu.

Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung của doanh nghiệp bảo hiểm nhưng không thấp hơn lãi suất cam kết được ghi nhận trên hợp đồng bảo hiểm. Đồng thời, doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo hiểm trả theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, khách hàng chú ý thêm về giá trị hoàn lại của một hợp đồng bảo hiểm liên kết chung, giá trị hoàn lại được xác định là giá trị hợp đồng đó trong quỹ liên kết chung vào ngày hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trừ đi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nên khách hàng luôn luôn theo dõi bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm thực tế để nắm được giá trị tài khoản hợp đồng của mình.

Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung

Quyen-loi-bao-hiem-lien-ket-chung
Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung

Click ngay: bảo hiểm du lịch để biết chi tiết về rủi ro nhận được

Theo Thông Tư 52/2016/TT – BTC, quy định về Quyền lợi bảo hiểm liên kết chung, cụ thể:

 1. Quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết chung bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư.
 2. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro:
 3. a) Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải bảo đảm số tiền bảo hiểm tối thiểu không thấp hơn 5 lần phí bảo hiểm định kỳ năm đầu đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ hoặc không thấp hơn 125% số phí bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm đóng phí một lần.
 4. b) Quy định về quyền lợi tối thiểu trong trường hợp tử vong không áp dụng đối với các Khoản phí bảo hiểm đóng thêm quy định tại Điều 7 Thông tư này.
 5. c) Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Phương thức đóng phí bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ do các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng.
 6. Quyền lợi đầu tư: Bên mua bảo hiểm được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của quỹ liên kết chung với tỷ suất đầu tư tối thiểu quy định tại hợp đồng bảo hiểm.
 7. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận về nội dung và phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Với một hợp đồng cụ thể, khách hàng có thể xem quyền lợi bảo vệ ngay trên bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm với các quyền lợi tử vong, thương tật hoặc bệnh hiểm nghèo với số tiền bảo hiểm là bao nhiêu. Với quyền lợi đầu tư, khách hàng theo dõi báo cáo tài chính/công bố của công ty bảo hiểm hàng kỳ để nắm được lãi suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm.

Trên đây là đặc điểm và quyền lợi của bảo hiểm liên kết chung là gì. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.

Rate this post
Back To Top