Sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ là gì?

Ngành bảo hiểm hiện nay là một trong những ngành được quan tâm rất nhiều. Trong đó có bảo hiểm nhân thọ và và bảo hiểm phi nhân thọ. Sự khác biệt của 2 bảo hiểm này là gì? Cùng tìm hiểu ngay dưới đây.

Nội dung tóm tắt

Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm được công ty bảo hiểm cung cấp nhằm bảo vệ con người. Người tham gia bảo hiểm trước rủi ro về sức khỏe, tính mạng bằng cách chi trả, bồi thường khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Đồng thời, khi kết thúc hợp đồng nếu không có rủi ro, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ thực hiện chi trả quyền lợi đáo hạn bằng tiền cho khách hàng. Đó là khoản tích lũy từ phí bảo hiểm tham gia và lãi suất/ lãi chia (nếu có).

Bao-hiem-la-nganh-hot-hien-nay
Bảo hiểm là ngành hot hiện nay

Xem ngay: bảo hiểm liên kết chung để biết thêm về bảo hiểm này

Bảo hiểm phi nhân thọ là hình thức bảo hiểm, dành cho cả con người và tài sản khác.

Các rủi ro được bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: sinh mạng, sức khỏe, tài sản (xe, nhà cửa, nhà máy …), trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thiệt hại do cá nhân gây ra đối với bên thứ ba, tử vong do tai nạn hoặc thương tích.

Tuy nhiên, bảo hiểm phi nhân thọ không có chi trả đáo hạn khi không có sự kiện rủi ro xảy ra, tức là các khoản phí bảo hiểm đã nộp không được hoàn trả lại.

Bảo hiểm nhân thọ khác phi nhân thọ như thế nào?

Để có một cái nhìn sâu sắc và phân định rõ ràng chúng ta cùng đi tìm hiểu 8 điểm khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ cụ thể như sau: 

Nội dung

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm phi nhân thọ

Ý nghĩa

Bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ cho con người, đảm bảo tài chính cho gia đình.. Tích lũy, hoạch định tài chính cho tương lai và đầu tư.

Bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ cho con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.

Tích lũy

Có. Được trả tiền đáo hạn hợp đồng. Hưởng lãi suất hoặc lãi chia

Không. Phí đóng KHÔNG HOÀN LẠI

Nguyên tắc bồi thường

Nguyên tắc “khoán”.  Số tiền chi trả bảo hiểm rất lớn khi xảy ra rủi ro tử vong, tai nạn.

Sử dụng thế quyền và Nguyên tắc đóng góp. Số tiền chi thường thường theo định mức, khi tử vong chi trả ít.

Phạm vi bảo vệ

Con người

·         Trợ cấp nằm viện, phẫu thuật, cấp cứu

·         Chi trả bệnh hiểm nghèo, bênh lý nghiêm trọng.

·         Thương tật

·         Tử vong

·         Tử vong do tai nạn

Con người, tài sản và trách nhiệm dân sự Về con người:

·         Bệnh

·         Khám ngoại trú theo hóa đơn, theo định mức

·         Bảo lãnh viện phí

·         Tử vong (chi trả thường ít hơn bảo hiểm nhân thọ)

Thời hạn hợp đồng

Từ 10 – 20 năm hoặc trọn đời

Từ 1 – 2 năm hoặc ngắn hơn như: bảo hiểm du lịch cho từng chuyến đi,…

Thời gian đóng phí

Định kỳ đóng phí là tháng, quý, 6 tháng, năm Thời gian đóng phí: + Đóng phí 1 lần + Đóng phí ngắn 5, 10 năm + Đóng phí bằng thời hạn hợp đồng

Đóng 1 lần duy nhất sau khi ký hợp đồng. Nếu  được tái tục cho các năm sau đó thì tiếp tục đóng phí. 

Các yếu tố ảnh hưởng tới phí bảo hiểm

Tuổi tác và sức khỏe Định kỳ đóng phí Số tiền bảo hiểm

Xác suất rủi ro Số tiền bảo hiểm Giá trị đối tượng được bảo hiểm

Mục đích, ý nghĩa

Bảo hiểm nhân thọ

Bao-hiem-co-the-tich-luy-dau-tu
Bảo hiểm có thể tích lũy đầu tư

Click ngay: bảo hiểm du lịch để biết thêm về rủi ro được chi trả

Ngoài tính chất đặc trưng là bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống, bảo hiểm nhân thọ còn là một phương án tài chính có tính tích lũy, với loại bảo hiểm này bạn đầu tư có lãi và tiết kiệm được dài hạn.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Khi người tham gia đóng phí nếu có rủi ro về người, tài sản thì sẽ được bồi thường theo đúng điều khoản hợp đồng còn nếu không có rủi ro thì sẽ số tiền đóng phí sẽ bị mất đi, nó không có giá trị tích lũy cho loại bảo hiểm này.

Thời hạn hợp đồng

Bảo hiểm phi nhân thọ

Thời hạn hợp đồng của bảo hiểm phi nhân thọ thường từ 1 – 2 năm hoặc ngắn hơn như: bảo hiểm du lịch cho từng chuyến đi,…

Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ sẽ có thời hạn hợp đồng từ 10 – 20 năm hoặc trọn đời. Thời gian bảo hiểm càng dài thì đồng nghĩa với việc người tham gia bảo hiểm được bảo vệ càng lâu mà không phải đánh giá lại điều kiện sức khỏe khi tham gia bảo hiểm.

Trên đây là sự so sánh giữa bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.

 

Rate this post
Back To Top