Sức khỏe loại 3 là gì? Có cần đi nghĩa vụ quân sự không?

Để có thể tham gia cống hiến thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, các chiến sĩ phải đáp ứng tiêu chí về sức khỏe, học vấn nghiêm ngặt. Cụ thể trước khi có tham gia nghĩa vụ quân sự, ứng viên phải thông qua bài kiểm tra sức khỏe tại địa phương, vậy sức khỏe loại 3 có đi nghĩa vụ quân sự được không?

Nội dung tóm tắt

Sức khỏe loại 3 là gì?

Sức khỏe loại 3 là phân loại sức khỏe kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 3 theo quy định pháp luật, đây cũng là một tiêu chí để đánh giá chủ thể đó có thuộc đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự hay không.

Ý nghĩa việc phân loại sức khỏe tiêu chuẩn

Phân loại tiêu chuẩn sức khỏe là cơ sở để cơ sở y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá sàng lọc sức khỏe của quân nhân dự bị, xem có đáp ứng đủ tiêu chuẩn để phục vụ trong quân đội hay không.

Phân loại sức khỏe tiêu chuẩn
Phân loại sức khỏe tiêu chuẩn

Tìm hiểu thêm: Sức khỏe loại 5 là gì?

Đây cũng là cơ sở để cơ quan quản lý có thể phân bổ nhiệm vụ cho các chiến sĩ khi tham gia nhập ngũ phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân.

Sức khỏe loại 1 sẽ được tham gia phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng;

Sức khỏe loại 2 có thể tham gia phục vụ ở phần lớn quân, binh chủng;

Sức khỏe loại 3 chỉ có thể tham gia phục vụ ở một số quân, binh chủng.

Đối với sức khỏe loại 4,5,6 sẽ được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ cho đến khi đạt tiêu chuẩn về sức khỏe.

Tiêu chuẩn sức khỏe đối với chiến sĩ nhập ngũ

Trước khi có thể được gọi đi nhập ngũ, bạn cần vượt qua kì kiểm tra sức khỏe. Đây là cơ sở để quyết định bạn có đủ tiêu chuẩn để tham gia nghĩa vụ quân sự hay không.

Theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, việc khám sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự được phân thành 6 loại. Để có thể tham gia nghĩa vụ quân sự, bạn cần đạt đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, 2, 3.

Cụ thể cơ chế chấm điểm và phân loại sức khỏe được xác định như sau:

Cách chấm điểm

8 tiêu chí ghi trong phiếu kiểm tra sức khỏe sẽ được chấm trên thang điểm từ 1 đến 6. ( Các tiêu chí kiểm tra sức khỏe gồm: thể lực, mắt, tai-mũi-họng, nội khoa, ngoại khoa, thần kinh, da liễu, răng hàm mặt).

Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt.

Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt.

Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá.

Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình.

Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém.

Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

Phân loại sức khỏe dựa trên mức điểm được chấm trên từng hạng mục khám sức khỏe:

Loại 1: 8 tiêu chí đều đạt điểm 1;

Loại 2: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 2;

Loại 3: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 3;

Loại 4: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 4;

Loại 5: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 5;

Loại 6: Có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 6.

Cách chấm điểm xếp loại sức khỏe
Cách chấm điểm xếp loại sức khỏe

Xem thêm: Sức khỏe loại 6 là gì?

Lưu ý: Đối với những vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Những ứng viên đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 3 nhưng bị tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Độ tuổi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021

Theo quy định cụ thể tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân đủ 18 tuổi sẽ được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi cho đến hết 25 tuổi. Với những công dân được đào tạo theo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn việc gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ sẽ kéo dài đến hết 27 tuổi.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về những vấn đề xoay quanh việc khám sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự. Đừng quên cập nhật liên tục về những quy định trong thăm khám để kịp thời lên kế hoạch và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ cao cả của Tổ quốc các bạn nhé!

Rate this post
Back To Top