1 người có 2 sổ Bảo hiểm xã hội phải làm gì?

1 người có 2 sổ Bảo hiểm xã hội cần phải làm gì? Thắc mắc này được rất nhiều người đặc biệt quan tâm đến và cùng nhau chia sẻ thông tin. Dưới đây các chuyên gia hàng đầu chia sẻ các thông tin liên quan đến vấn đề ở trên, các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Nội dung tóm tắt

Cần làm gì khi 1 người có 2 sổ Bảo hiểm xã hội?

1 người có 2 sổ Bảo hiểm xã hội có sao không? Căn cứ Quyết định 595/QĐ – BHXH, khi phía người lao động có từ 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên sẽ xảy ra một số những trường hợp cụ thể như sau:

1 người có 2 sổ Bảo hiểm xã hội phải làm gì?
Cần làm gì khi 1 người có 2 sổ Bảo hiểm xã hội?

>>> Quan tâm thêm mã sổ Bảo Hiểm Xã Hội là gì

+ Có từ 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên nhưng thời gian đóng trùng nhau. 

+ Có 2 từ 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên nhưng thời gian đóng lại không trùng nhau.

Trường hợp có 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên nhưng thời gian đóng trùng nhau

Theo như căn cứ tại điểm 2.5 khoản 2 Điều 2 Quyết định 595/QĐ – BHXH, trong trường hợp đóng trùng Bảo hiểm xã hội sẽ được hoàn trả lại số tiền Bảo hiểm xã hội đã gộp.

Tại tiết e điểm 3.1 khoản 3 Điều 43 Quyết định 595 đã được sửa khởi khoản 67 Điều 1 Quyết định 505/QĐ – BHXH 2020 có hướng dẫn cụ thể về việc hoàn tiền Bảo hiểm xã hội khi đóng trùng như sau:

=> Trường hợp 1 người có 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên sẽ có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp trùng nhau, khi đó phía cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành thực hiện hoàn trả cho phía người lao động số tiền đơn vị cùng với người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và cả số tiền đã đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (trong đó sẽ bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp của phía người lao động), sẽ không bao gồm cả tiền lãi. Phía cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý nơi người lao động đang làm việc hoặc là đang sinh sống thực hiện hoàn trả cho phía người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 46.

Do đó, trong trường hợp người lao động có nhiều sổ Bảo hiểm xã hội sẽ có thời gian đóng trùng Bảo hiểm xã hội thì sẽ được phía cơ quan Bảo hiểm xã hội hoàn trả lại số tiền đã đóng thừa, trong đó sẽ bao gồm cả số tiền người lao động và người dùng lao động đã đóng. 

Nhằm được hoàn trả số tiền Bảo hiểm xã hội được nêu ở trên, người lao động cần phải thực hiện việc gộp sổ Bảo hiểm xã hội theo đúng thủ tục như sau:

Hồ sơ chuẩn bị:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.
 • Từng sổ Bảo hiểm xã hội.

Nơi nộp:

 • Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh/ huyện tại nơi quản lý hoặc là cư trú.

Thời gian giải quyết:

 • Sẽ không quá 10 ngày kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ.

Lệ phí:

 • Không.

Kết quả:

 • Sổ Bảo hiểm xã hội.
 • Tiền hoàn trả thời gian đóng trùng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.
 • Quyết định hoàn trả.

=> Căn cứ theo quyết định 595/ QĐ – BHXH năm 2017, Quyết định 505/ QĐ – BHXH 2020 và Quyết định 222/ QĐ – BHXH năm 2021.

Trường hợp 1 người có 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên, nhưng thời gian đóng không trùng nhau

Theo như Khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/ QĐ – BHXH đã đưa ra thông tin cụ thể như sau:

1 người có 2 sổ Bảo hiểm xã hội phải làm gì?
1 người có 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên, nhưng thời gian đóng không trùng nhau

>>> Xem thêm thông tin bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không

=> 1 người có từ 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên ghi thời gian đóng Bảo hiểm xã hội không trùng nhau thì phía cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thu hồi toàn bộ từng sổ Bảo hiểm xã hội, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in về thời gian đóng, hưởng Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp của những sổ Bảo hiểm xã hội vào trong sổ mới.

Theo đó, người lao động có 2 sổ Bảo hiểm xã hội trở lên sẽ có thời gian đóng không trùng nhau sẽ được gộp quá trình đóng của từng cuốn sổ Bảo hiểm xã hội lại với nhau. Bên cạnh đó, phía cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành thu hồi từng cuốn sổ Bảo hiểm xã hội đã cấp và cấp sổ Bảo hiểm xã hội mới cho phía người lao động.

Trong trường hợp này, phía người lao động cần phải tiến hành thủ tục gộp sổ Bảo hiểm xã hội cụ thể như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị: 

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.
 • Từng sổ Bảo hiểm xã hội đề nghiệp gộp (nếu như có).

Nơi nộp:

 • Đơn vị dùng lao động.
 • Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh/ huyện trực tiếp thu.

Thời gian giải quyết:

 • Không quá 10 ngày kể từ ngày cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ.
 • Không quá 45 ngày, nếu như phải xác minh quá trình Bảo hiểm xã hội ở tỉnh khác, hoặc là nhiều đơn vị nơi người lao động sẽ có thời gian làm việc, phải có văn bản thông báo cụ thể.

Lệ phí: 

 • Không.

Kết quả: 

 • Phía người lao động sẽ được cấp sổ Bảo hiểm xã hội mới, quá trình đóng gộp Bảo hiểm xã hội của những sổ Bảo hiểm xã hội trên cơ sở dữ liệu, hủy mã sổ Bảo hiểm xã hội đã gộp.

=> Căn cứ theo Quyết định 595/ QĐ – BHXH 2017, Quyết định 505/ QĐ – BHXH 2020 và Quyết định 222/ QĐ – BHXH 2021.

Kết luận

Toàn bộ những thông tin chúng tôi cung cấp ở trên nhằm lý giải cho mọi người được biết 1 người có 2 sổ Bảo hiểm xã hội cần phải làm gì. Theo đó, các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu và nắm rõ về quy trình thực hiện đúng và chuẩn nhất nhé!

Rate this post
Back To Top