Sức khỏe tâm thần là gì?

Những năm gần đây, vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần gia tăng nhanh chóng như tự tử, trầm cảm, stress, rối loạn tâm thần…Vậy sức khỏe tâm thần là gì?. Vì sao sức khỏe tâm thần cần được quan tâm nhiều hơn?. Theo thống kê trên thế giới có khoảng 10-20% trẻ […]

Back To Top